veiligheid

leren door vallen en opstaan

Jeugdland is een natuurspeelterrein van Stadsdeel Oost. Het spelen op een natuurspeelterrein is nooit zonder risico. Juist door het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s leert een kind en ontwikkelt het zich. Jeugdland|Maakland is een plek waar je letterlijk leert door vallen en opstaan. De veiligheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door regelmatige inspecties en keuringen van het terrein, de speeltoestellen, de hutten, kinderboerderij en de werkplaatsen.

zelfstandig spelen vanaf 8 jaar

Kinderen vanaf 8 jaar met een zwemdiploma kunnen hier vrij en zelfstandig spelen. Kinderen jonger dan 8 jaar hebben, vanwege het vele water, directe begeleiding van een volwassene nodig. Ondanks de aanwezigheid van beheerders blijven de ouders en verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen.

activiteiten

Maakland organiseert maakworkshops en maakfeestjes op Jeugdland. Deelnemen aan activiteiten van Maakland en aanwezig zijn op het terrein van Jeugdland is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan niet op ieder kind zodanig rechtstreeks toezicht worden gehouden, dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. De veiligheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door het inzetten van ervaren en bevoegde begeleiders. Bovendien inspecteert Maakland regelmatig de Maakland-werkplaatsen: Fort Plankestein, Eetbaar eiland, de Skelterloods en de Kinderkeuken. Ondanks de aanwezigheid van Maakland-workshopsmasters en Jeugdland-beheerders blijven ouders en verzorgers zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.