over fiscaal voordelig schenken

Stichting NOWHERE – de non-profitorganisatie achter Jeugdland | Maakland – is door de belastingdienst aangewezen als een ‘culturele’ ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij de Geefwet is je gift aan Maakland daarom tot 125 % aftrekbaar. Deze extra aftrek (25% meer dan bij een ‘gewone’ ANBI)  wordt toegepast over maximaal € 5000 per jaar. Er is geen ondergrens. Een voorbeeld: schenk je jaarlijks 100 euro aan Maakland? Dan kun je dus 125 euro in aftrek brengen bij de belastingdienst.

De belastingteruggave is afhankelijk van de hoogte van je gift en je inkomen (je belastingtarief). Hieronder tonen we een rekenvoorbeeld van de aftrek, bij een verzamelinkomen van €45.000.

Voordelen van een periodieke gift

  • Je kunt je gift aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting;
  • Je kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om je steun te verhogen;
  • Je maakt het mogelijk dat alle Amsterdamse kinderen het hele jaar buiten in de natuur kunnen spelen op Maakland, en dat ze mee kunnen doen aan een gratis programma rondom natuur, cultuur, techniek en wetenschap.

Wanneer is mijn gift ‘periodiek’ en dus aftrekbaar?

Je gift is een ‘periodieke gift’ als:

  • je de gift vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met Jeugdland|Maakland;
  • je regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Jeugdland|Maakland, die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar Jeugdland|Maakland;
  • Jeugdland|Maakland je geen verplichte tegenprestatie levert voor de gift.

bereken jouw aftrek

De belastingteruggave is afhankelijk van de hoogte van je gift en je inkomen (je belastingtarief). Bereken zelf jouw aftrek met de schenkcalulator.

zo maak je je gift aftrekbaar

Om je gift aan Jeugdland | Maakland volledig fiscaal aftrekbaar maken, hoef je vanaf 1 januari 2014 niet meer naar de notaris. Als je een overeenkomst met Jeugdland|Maakland sluit, waarin je aangeeft een periodieke gift te doen, mag je deze gift volledig aftrekken bij je aangifte voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst biedt standaard formulieren aan voor het sluiten van een overeenkomst voor het doen van een periodieke gift en het eventueel afgeven van betalingsvolmacht.

Gebruik het PDF-formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als je je gift aftrekbaar wilt maken door minimaal 5 jaar lang een gift in geld te doen aan Jeugdland|Maakland. Het formulier bevat een gedeelte voor jou en een gedeelte voor Jeugdland|Maakland (Stichting Nowhere) als de ontvangende instelling. Je stuurt het ondertekende formulier naar Stichting Nowhere en je ontvangt van ons het aangevulde en ondertekend exemplaar van de overeenkomst voor je eigen administratie retour. Je maakt zelf jaarlijks de toegezegde gift over.

Betalingsvolmacht

Wil je dat je periodieke gift in geld automatisch naar Jeugdland|Maakland wordt overgemaakt? Vul dan ook het PDF-formulier ‘Betalingsvolmacht‘ in. Als je deze meestuurt naar Stichting Nowhere, geef je ons toestemming om de gift automatisch van je rekening af te schrijven.

Jeugdland|Maakland regelt het voor je!

Maak je steun aan Jeugdland|Maakland vandaag nog fiscaal aftrekbaar. De volledige formulieren (ook je eigen exemplaar!) stuur je in een portvrije envelop naar:

Stichting Nowhere
Madurastraat 90
1094 GS Amsterdam

Je krijgt van ons je exemplaar aangevuld met onze gegevens en door ons ondertekend retour.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Michel de Rooij, telefoonnummer 020 – 463 69 12. Of stuur een mail naar info@maakland.nl.

Voor fiscale vragen over schenken kun je ook bellen met de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis). Of kijk op www.belastingdienst.nl.

 

 

veelgestelde vragen

Mijn giften bedragen al meer dan 1 procent van mijn verzamelinkomen.

Als je je gift omzet in een ‘periodieke schenking’ kun je deze gift voor 100 procent aftrekken. Bij een gift die niet schriftelijk is vastgelegd mag je deze pas van je verzamelinkomen aftrekken als je meer dan 1 procent ervan aan goede doelen schenkt. Bovendien mag je dan maximaal 10 procent aftrekken. Deze grenzen gelden niet bij een periodieke schenking die wel is vastgelegd.

Mijn periodieke schenking aan jullie ‘culturele’ ANBI bedraagt meer dan 5000 euro per jaar.

Als je meer dan 5000 euro schenkt en dit schriftelijk met ons vastlegt, kun je de eerste 5000 euro voor 125% aftrekken, en wat daar bovenuit komt voor 100%.

Mijn gift aan Jeugdland|Maakland is maar klein…

De hoogte van je gift maakt niet uit. Voor een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd geldt voor de belastingdienst geen ondergrens.

Ik wil de schenking niet in één keer te betalen.

Je kunt ook per maand of per kwartaal betalen. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. Je kunt zelf bepalen in hoeveel keer je de schenking betaalt.

Ik ben al op leeftijd en wil mijn familie niet met een financiële verantwoordelijkheid opzadelen mocht ik onverhoopt komen te overlijden.

In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen jou en het goede doel. De gift stopt dus uiterlijk bij je overlijden. Je nabestaanden zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schenking die je doet.